PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.lt.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.lt.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.lt.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,682 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Atnaujinti grup?
  show:
    name: Grup?s vardas
  new:
    submit: Sukurti grup?
  flash:
    updated: Grup? buvo atnaujinta
    created: Grup? buvo sukurta
    deleted: Grup? buvo i?trinta

# Security
"Bad credentials": Neteisingas naudotojas arba slapta?odis

security:
  login:
    username: "Naudotojas:"
    password: "Slapta?odis:"
    remember_me: Atsiminti mane
    submit: Prisijungti

# Profile
profile:
  show:
    username: Naudotojo vardas
    email: El. pa?tas
  edit:
    submit: Atnaujinti
  flash:
    updated: Profilis buvo atnaujintas

# Password change
change_password:
  submit: Pakeisti slapta?od?
  flash:
    success: slapta?odis buvo pakeistas

# Registration
registration:
  check_email: Buvo i?si?stas el. pa?tas adresu %email%. Jame rasite nuorod? kuri? aplank? aktyvuosite savo paskyr?.
  confirmed: Sveikiname %username%, jusu paskyra buvo aktyvuota.
  back: Gr??ti i praeit? puslap?.
  submit: Registruotis
  flash:
    user_created: Naudotojas buvo sukurtas s?kmingai
  email:
    subject: Sveiki %username%!
    message: |
      Sveiki %username%!

      Nor?dami aktyvuoti savo paskyr? - pra?ome apsilankyti %confirmationUrl%

      Pagarbiai,
      Komanda.

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: Slapta?odis ?itam naudotojui jau buvo pra?ytas pakeisti per pastar?sias 24 valandas.
  check_email: Buvo i?si?stas el. pa?tas adresu %email%. Jame rasite nuorod? kuri? paspaudus gal?site pakeisti savo slapta?od?.
  request:
    invalid_username: Naudotojas arba el. pa?tas "%username%" neegzistuoja.
    username: "Naudotojo vardas arba el. pa?tas:"
    submit: Nustatyti slapta?od?
  reset:
    submit: Pakeisti slapta?od?
  flash:
    success: Slapta?odis pakeistas s?kmingai
  email:
    subject: Nustatyti slapta?od?
    message: |
      Sveiki %username%!

      Nor?dami pakeisti savo slapta?od? - pra?ome apsilankyti %confirmationUrl%

      Pagarbiai,
      Komanda.

# Global strings
layout:
  logout: Atsijungti
  login: Prisijungti
  register: Registruotis
  logged_in_as: Prisijung?s kaip %username%

# Form field labels
form:
  group_name: "Grup?s vardas:"
  username: "Naudotojas:"
  email: "El. pa?tas:"
  current_password: "Dabartinis slapta?odis:"
  password: "Slapta?odis:"
  password_confirmation: "Patvirtinti:"
  new_password: "Naujas slapta?odis:"
  new_password_confirmation: "Patvirtinti:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.