PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nl.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nl.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nl.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,583 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Groep bijwerken
  show:
    name: Groep naam
  new:
    submit: Groep aanmaken
  flash:
    updated: De groep is bijgewerkt
    created: De groep is aangemaakt
    deleted: De groep is verwijderd

# Security
"Bad credentials": Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig

security:
  login:
    username: "Gebruikersnaam:"
    password: "Wachtwoord:"
    remember_me: Onthoud mijn gegevens
    submit: Inloggen

# Profile
profile:
  show:
    username: Gebruikersnaam
    email: E-mail
  edit:
    submit: Bijwerken
  flash:
    updated: Het profiel is bijgewerkt

# Password change
change_password:
  submit: Wachtwoord wijzigen
  flash:
    success: Het wachtwoord is gewijzigd

# Registration
registration:
  check_email: Er is een e-mail verstuurd naar %email%. Met een activatielink om uw account te activeren.
  confirmed: Gefeliciteerd %username%, uw account is nu geactiveerd.
  back: Terug naar de oorspronkelijke pagina.
  submit: Registreer
  flash:
    user_created: De gebruiker is succesvol aangemaakt
  email:
    subject: Welkom %username%!
    message: |
      Hallo %username%!

      U moet uw account nog valideren, ga naar %confirmationUrl%

      Vriendelijke groeten,
      het Team.

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: Het wachtwoord voor deze gebruiker is al aangevraagd binnen de laatste 24 uur.
  check_email: Er is een e-mail verstuurd naar %email%. Met een link om uw wachtwoord te resetten.
  request:
    invalid_username: De gebruiker "%username%" bestaat niet.
    username: "Gebruikersnaam of e-mailadres:"
    submit: Reset wachtwoord
  reset:
    submit: Wijzig wachtwoord
  flash:
    success: Het wachtwoord is succesvol gereset
  email:
    subject: Welkom %username%!
    message: |
      Hallo %username%!

      Om uw wachtwoord te resetten gaat u naar de volgende link %confirmationUrl%

      Met vriendelijke groet,
      het Team.

# Global strings
layout:
  logout: Uitloggen
  login: Inloggen
  register: Registreer
  logged_in_as: Ingelogd als %username%

# Form field labels
form:
  group_name: "Groep naam:"
  username: "Gebruikersnaam:"
  email: "E-mail:"
  current_password: "Huidig wachtwoord:"
  password: "Wachtwoord:"
  password_confirmation: "Wachtwoord controle:"
  new_password: "Nieuw wachtwoord:"
  new_password_confirmation: "Wachtwoord controle:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.