PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.sk.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.sk.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.sk.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,793 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Upravi? skupinu
  show:
    name: Názov skupiny
  new:
    submit: Vytvori? skupinu
  flash:
    updated: Skupina bola úspe?ne zmenená.
    created: Skupina bola úspe?ne vytvorená.
    deleted: Skupina bola úspe?ne vymazaná.

# Security
security:
  login:
    username: "U?ívate?ské meno:"
    password: "Heslo:"
    remember_me: Zapamäta? si
    submit: Prihlásenie

# Profile
profile:
  show:
    username: U?ívate?ské meno
    email: Email
  edit:
    submit: Upravi?
  flash:
    updated: Profil bol úspe?ne zmenený.

# Password change
change_password:
  submit: Zmena hesla
  flash:
    success: Heslo bolo úspe?ne zmenené

# Registration
registration:
  check_email: Aktiva?ný email bol zaslaný na adresu %email%. V tele správy je aktiva?ná linka, na ktorú treba kliknú? pre úspe?né dokon?enie registrácie.
  confirmed: Gratulujeme %username%, Va?e konto bolo aktivované.
  back: Návrat na predchádzajúcu stránku.
  submit: Registrácia
  flash:
    user_created: Va?e konto bolo úspe?ne vytvorené.
  email:
    subject: Vitaj %username%!
    message: |
      Ahoj %username%!

      Pre ukon?enie registrácie, prosím klikni na nasledovnú linku: %confirmationUrl%

      S pozdravom,
      Realiza?ný tím

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: Po?iadavka na heslo u? bola vykonaná za posledných 24 hodín.
  check_email: Postup pre zmenu hesla bol zaslaný na adresu %email%. Správa obsahuje linku, na ktorú treba kliknú? pre úspe?né dokon?enie zmeny hesla.
  request:
    invalid_username: U?ívate?ské meno alebo emailová adresa "%username%" neexistuje. Skontrolujte si prosím Vami zadané údaje a skúste znovu.
    username: "U?ívate?ské meno alebo emailová adresa:"
    submit: Obnova hesla
  reset:
    submit: Zmeni? heslo
  flash:
    success: Heslo bolo úspe?ne zmenené.
  email: 
    subject: Vynulovanie hesla
    message: |
      Ahoj %username%!

      Pre zmenu hesla, klikni prosím na nasledovnú linku: %confirmationUrl%

      S pozdravom,
      Realiza?ný tím

# Global strings
layout:
  logout: Odhlásenie
  login: Prihlásenie
  register: Registrácia
  logged_in_as: Ste prihlásený ako %username%

# Form field labels
form:
  group_name: "Názov skupiny:"
  username: "U?ívate?ské meno:"
  email: "Email:"
  current_password: "Sú?asné heslo:"
  password: "Heslo:"
  password_confirmation: "Potvrdenie hesla:"
  new_password: "Nové heslo:"
  new_password_confirmation: "Potvrdenie hesla:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.